STROOKS richt zich op het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen bedrijven. We maken helder waar organisaties voor (willen) staan. Monitoren wat doelgroepen beweegt, bezielt én raakt. Slaan bruggen tussen mensen, groepen, organisaties en hun belangen.

Het begrip strooks komt uit de ontwikkelingspsychologie, waar het staat voor uiteenlopende betekenissen als ‘aai’ en ‘mep’. Twee vormen van aandacht die mensen echt ‘raken’. Die samen stimuleren dat mensen verder komen. Informatie met elkaar delen. Openstaan voor elkaars meningen en inzichten. Inspiratie en motivatie opdoen. Contact maken. Iets doen…of juist laten.

Het realiseren van al dit soort doelstellingen vraagt om een vloeiend samenspel van de juiste strooks. Op het juiste moment de juiste woorden. De juiste toon. De juiste snaar. De juiste middelen en kanalen.